COOKIES OCH PERSONUPPGIFTER

Information om vår behandling av dina personuppgifter m.m.

Vi är den uppgiftsansvariga – hur kontaktar du oss?
Chefs Fresh AB är uppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har mottagit från dig. Du hittar våra kontaktupplysningar nedan.

Chefs Fresh AB
Org.nr: 559199-3240
Knivgatan 11
212 28 Malmö, Sverige
Telefon: +46 40 91 87 00
E-postadress: dataskydd@chefsculinar.se


Vi skyddar dina personuppgifter.
Varför sparar vi dina personuppgifter? Vilka typer/kategorier av uppgifter behandlar vi samt vilken rättslig bakgrund finns?
När du använder vår hemsida samlar vi in personuppgifter genom cookies och Google Analytics.

Vad är en cookie?
En cookie är en liten datafil som lagras på datorn eller telefonen för att ge webbservern information om vad du gör under besöket på vår hemsida och även för att känna igen din dator/telefon nästa gång. En cookie innehåller endast text och kan inte innehålla virus
Om du önskar att radera våra cookies på din dator efter ditt besök kan du göra det via denna guide
Vad är Google Analytics (tredjeparts-cookies)?
Vi använder Google Analytics som är en tredjeparts statistiktjänst. 
Denna tjänst använder vi till statistik – för att se vilka sidor som besöks, hur länge en användare är på sidan, vilka produkter en användare har tittat på m.m. Google Analytics kan avaktiveras via denna länk. Du kan välja att avvisa tredjeparts-cookies i webbläsaren via denna guide.

Filmer
Vid visning av filmer används cookies från videotjänsten Vimeo. Filmerna på vår hemsida är inhyrda av Vimeo och vid visning av dessa används cookies från Vimeo. De används bl.a. för att registrera vilka videor rel="noopener noreferrer" som visas och hur mycket rel="noopener noreferrer" av filmen som blir sedd Läs om cookies från Vimeo

Vilken typ av personuppgifter hanterar vi? 
Vi behandlar kundnummer samt kundnamn och tillhörande sälj-ID och IP-adress.
Syfte: 
Användarvänlighet och statistik
Komma ihåg webshopens funktionella inställningar
Beställning på webshopen
Statistik-insamling för att göra användarens besök mer relevant
Beställningsstatus

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer:
EU:s dataskyddsförordnings artikel 6, stycke. 1, punkt a, b, och f.

Var kommer dina personuppgifter ifrån?
Från vår kunddatabas (om du använder vår hemsida som kund).
Från data inhämtad av Google Analytics
Överföring till mottagare i tredjeländer, härunder internationella organisationer:
Vi kommer att överföra dina personuppgifter till mottagare utanför EU och EES. Detta gäller Google Analytics som är beläget i USA.
Vi kan informera om att Google Analytics är en del av EU-U.S. Privacy Shield och kan därför garantera om säkerheten av dina personuppgifter.

Lagring av dina personuppgifter:
Google Analytics lagrar dina personuppgifter i 2 år, inkl. en anonym IP-adress.
Vi sparar din IP-adress i 70 dagar.

Om du söker jobb hos oss hanteras följande personuppgifter:
Vanliga personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kön, födelsedatum, ytterligare personuppgifter som nämns i CV och ansökan samt känsliga personuppgifter som bilder av dig om du väljer att ladda upp detta.
Syfte: Rekrytering och statistik

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer:
EU:s dataskyddsförordnings artikel 6, stycke. 1, punkt a.

Var kommer dina personuppgifter ifrån?
Du skriver själv in dina personuppgifter i HR Management, som vi använder till ansökningar.

Lagring av dina personuppgifter:
HR Management förvarar dina personuppgifter i upp till 6 månader.
När du handlar hos oss hanteras följande personuppgifter:
Vi hanterar först och främst verksamhetsuppgifter. Vi hanterar även vanliga personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer till t.ex. kontaktpersoner, ägare och VD i företagen. Namn och e-postadress används också för att skapa ett inloggning på vår webshop.
Syftet med detta är att kunna upprätta nya kunder, handel (leverans och fakturering), kreditvärdighet.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer:
EU:s dataskyddsförordnings artikel 6, stycke. 1, punkt b och f

Dina personuppgifter kommer ifrån:
Från dig själv
Offentliga register som bolagsverket.se
UC.se
Från tredjepart, t.ex. våra säljare eller interna medarbetare.

Överföring till mottagare i tredjeländer, härunder internationella organisationer:
Vi kommer att överföra dina personuppgifter till mottagare utanför EU och EES. Det gäller Google Analytics, MailChimp och Mandrill, belägna i USA. Vi kan informera om att Google Analytics, MailChimp och Mandrill är en del av EU-U.S. Privacy Shield och kan därför garantera om säkerheten av dina personuppgifter. Vi överför din e-postadress till MailChimp och Mandrill då vi använder dessa vid mailutskick. Mandrill spårar bolagsnamn(kundnamn), kundnummer, användarnamn och e-postadress.

Lagring av dina personuppgifter:
Vi lagrar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och så länge lagstiftningen kräver det.
Mandrill lagrar data i 30 dagar.
Webshop-användaruppgifter raderas efter inaktivitet i 18 månader

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen en rad rättigheter i samband med vår behandling av dina uppgifter. Om du vill utnyttja dina rättigheter ska du kontakta oss.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få tillgång till de av dina uppgifter som vi hanterar samt ett antal ytterligare uppgifter.

Rätt till rättelse/korrigering
Du har rätt att korrigera/komplettera ofullständiga uppgifter om dig själv.

Rätt till radering
Du har i vissa fall rätt att få uppgifterna om dig raderade innan den vanliga generella gallringen inträffar.

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsade. Om du har rätt att få begränsad behandling får vi fortsättningsvis endast hantera uppgifterna, med undantag för lagring, med ditt samtycke eller med ändamålet att rättsliga krav kan fastställas, göras gällande eller förvaras eller för att skydda en person eller viktiga gemenskapsintressen.

Rätt att göra invändningar
Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
Du kan också invända mot behandling av dina personuppgifter som används för direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut dina personliga uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att överföra dessa personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan, utan att hindras.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter som du hittar på www.datainspektionen.se.

Klagomål till Datainspektionen
Du har rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

Dokumentinformation
Detta är sjätte versionen av Chefs Culinar AB’s & Chefs Fresh personuppgiftspolicy skriven den 3 juli 2019.

Detaljerad information om cookies
COOKIES OCH PERSONUPPGIFTER
Information om vår behandling av dina personuppgifter m.m.

Vi är den uppgiftsansvariga – hur kontaktar du oss?
Chefs Fresh AB är uppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har mottagit från dig. Du hittar våra kontaktupplysningar nedan.

Chefs Fresh AB
Org.nr: 559199-3240
Knivgatan 11
212 28 Malmö, Sverige
Telefon: +46 40 91 87 00
E-postadress: dataskydd@chefsculinar.se

Varför sparar vi dina personuppgifter? 
Vilka typer/kategorier av uppgifter behandlar vi samt vilken rättslig bakgrund finns?
När du använder vår hemsida samlar vi in personuppgifter genom cookies och Google Analytics.

Vilken typ av personuppgifter hanterar vi? 
Vi behandlar kundnummer samt kundnamn och tillhörande sälj-ID och IP-adress.
Syfte: Användarvänlighet och statistik
Komma ihåg webshopens funktionella inställningar
Beställning på webshopen
Statistik-insamling för att göra användarens besök mer relevant
Beställningsstatus
Läs mer om cookies i vår information om cookies och personuppgifter
Cookie-deklaration uppdaterades senast 25.09.2021